Loading...

ŚWIEŻE OWOCE

Gdyby tylko można było ustalić jakość wewnątrz owoców bez ich dotykania! Wiele technologii próbowało rozwiązać problem wymagań wysokiej jakości świeżych owoców, ale do czasu wprowadzenie technologii chemicznego rozpoznawania obrazu (CIT®) nigdy się to nie udało.

Mango – obicia:: Jabłka – ogryzki

Po raz pierwszy dzięki technologii CIT® można sortować owoce według dojrzałości, niezależnie od koloru. Jedynym branym pod uwagę czynnikiem jest jakość produktu bezpośrednio pod skórą. Dodatkowo siniaki, ciała obce lub inne niepożądane zmiany chemiczne na powierzchni owoców można rozpoznać i produkt odrzucić. Z technologią CIT® chętnie łączymy rozpoznawanie barwy.


MACHINES