Loading...

Nasza technologia

CHEMICAL IMAGING TECHNOLOGY - CIT®

Wszędzie, gdzie początkowo używaliśmy ludzkiego oka, następnie technologii sortowania optycznego, takiego jak czarno białe kamery, kolorowe kamery, systemy laserowe czy z wykorzystaniem promieni rentgenowskich, teraz technologia chemicznego rozpoznawania obrazu (CIT®) ustanawia nowe standardy dla sortowania optycznego i kontroli żywności. Analiza pełnego widma w czasie rzeczywistym sprawia, że to co niewidoczne staje się widzialne. Kontrola procesu produkcji i sortowania oparta o chemiczne rozpoznawanie obrazu artukułów spożywczych dostarcza jedyne w swoim rodzaju możliwości.


Pod względem chemicznym, promieniowanie podczerwone jest wykorzystywane do stymulacji molekularnych wiązań kowalencyjnych (głównie) w związkach organicznych. To powoduje zaburzenia w drganiach molekularnych, które można zmierzyć. Spektroskopia NIR jest zatem niemal idealnym bezkontaktowym sposobem identyfikacji wiązań organicznych w szerokim zakresie produktów spożywczych.

Technologia ta została dalej rozwinięta do Hiperspektralnego Obrazowania. Sformułowanie to odnosi się do spektroskopowego obrazowania wysokiej rozdzielczości, która w zasadzie rozszerza informację 2D dostaczaną przez tradycyjne spektrometry do trzeciego wymiaru, za pomocą wyspecjalizowanej technologii.

Informacje dostarczone przez tę technologię są o rząd wielkości bardziej szczegółowe niż dostarczane, np. przez optyczne kamery jednoliniowe i dlatego otrzymujemy bardziej szczegółowe wyniki niż z wykorzystaniem innych technologii dostępnych aktualnie na rynku. Zwiększenie prędkości przetważania danych, obniżenie cen przemysłowych komputerów, które je przetworzą, stwarza możliwości komercyjnego zastosowania tej technologii do rozpoznawania i sortowania produktów spożywczych. Ciała obce lub wadliwe produkty, które mogą być kompletnie niewidoczne dla gołego oka, mogą być wykryte jedynie na podstawie chemicznego składu produktów spożywczych i usunięte z dalszej produkcji.