Loading...

FOOD ANALYSER

Nasze wieloletnie doświadczenie i wiedza specjalistyczna umożliwiły opracowanie pierwszej maszyny, która dostarcza ważne dane do zarządzania jakością i kontrolą procesu w czasie rzeczywistym: Sherlock Food Analyser.

Dzięki modułowej konstrukcji Sherlock Food Analyser można umieścić w dowolnym miejscu na linii produkcyjnej: od odbioru surowca, sterowania procesem obierania, przed i za osuszaniem, przed i za opiekaniem, aż do kontroli końcowej.
Dzięki Technologii chemicznego rozpoznawania obrazu (CIT®), Sherlock Food Analyser jest w stanie analizować i reagować na skład chemiczny produktów w trybie ciągłym, w czasie rzeczywistym. Ponadto kolorowe kamery o wysokiej rozdzielczości dostarczają informacji o właściwościach optycznych produktów.
Technologia InlineFOODLab 4.0 udostępnia dane systemowi zarządzania jakością i kontroli procesu, dzięki czemu mogą być dokonywane w pełni automatycznie korekty i optymalizacje w linii technologicznej w czasie rzeczywistym.


  • POMIAR MAKROCHEMICZNEGO SKŁADU (np sucha masa, zawartość tłuszczu, zjełczenie, gorzkie migdały...)
  • MONITOROWANIE WAD
  • WYKRYWANIE CIAł OBCYCH
  • POMIAR ROZMIARU
  • MONITOROWANIE SKŁADU CHEMICZNEGO (NP. SUCHEJ MASY)
  • PRZYGOTOWANIE BAZY DANYCH DLA INDUSTRY 4.0
  • Współpraca wielu czujników
  • Zdalny dostęp MACHINES