Loading...

HYBRID

Połączenie sprawdzonej technologii separacji powietrzem oraz zoptymalizowanych klap gwarantujących bezpieczeństwo żywności które perfekcyjnie dzielą produkty,w jednym procesie, na trzy grupy: akceptowalne, ciała obce i wadliwe.

Wszystkie modele SHERLOCK HYBRID orócz wysoce precyzyjnej technologii chemicznego rozpoznawania obrazu Chemical Imaging Technology (CIT®) są doposażone w kamery o wysokiej rozdzielczości. CIT® umożliwia obserwację całego widma bliskiej podczerwieni i analizę składu chemicznego produktów niezależnie od ich koloru, kształtu, rodzaju powierzchni, czy gęstości. Kamery wysokiej rozdzielczości uzupełniają informację o kolorze, kształcie i rodzaju powierzchni obserwowanych produktów. To właśnie te informacje umożliwiają jednoznacznie podjęć decyzję, czy dany produkt usunąć za pomoocą sprężonego powietrza (dedykowane do wadliwych produktów), czy klap (głównie dla eliminacji ciał obcych), czy też przepuścić produkt do dalszej produkcji. SHERLOCK HYBRID dzieli produkty na trzy strumienie. Sherlock HYBRID spełnia najwyższe standardy higieny co pozwala na zastosowane do wszystkich artykułów spożywczych w procesach mokrych lub suchych.


 • WYKRYWANIE CIAŁ OBCYCH
 • WYKRYWANIE WAD KOLORYSTYKI
 • WYKRYWANIE WAD KSZTAŁTU
 • WYKRYWANIE WAD CHEMICZNYCH (NP. ZJEŁCZAŁE ORZECHY - ZGŁOSZONE DO OPATENTOWANIA)
 • SORTOWANIE WEDŁUG ROZMIARU (DŁUGOŚĆ I SZEROKOŚĆ)
 • SORTOWANIE NA 3 GRUPY
 • TECHNOLOGIA HYBRYDOWA SORTOWANIA SKŁADA SIĘ Z:
        o Systemu szybkich zaworów dysz sprężonego powietrza
        o System bezpiecznych bezkontaktowych klap
 • STATYSTYKI WIELKOŚCI
 • STATYSTYKI WAD
 • STATYSTYKI ODRZUCENIA
 • MONITOROWANIE SKŁADU CHEMICZNEGO (NP. SUCHEJ MASY)
 • PRZYGOTOWANIE BAZY DANYCH DLA INDUSTRY 4.0
 • Współpraca wielu czujników
 • Zdalny dostęp 

Klapa zapewnia niezawodne usunięcie ciężkich (klasyfikacja przez CIT®) ciał obcych, takich jak kamienie, metal czy szkło.

Wady produktu zidentyfikowane przez kamery RGB są usuwane za pomocą dysz powietrznych tak, aby zmaksymalizować efektywność sortowania.

Klapa niezawodnie usuwa ciała obce sklasyfikowane przez CIT® jako lekkie, takie jak folia plastikowa, papier, karton lub sznurek do pakowania.

Połączenie kamer CIT® i RGB oznacza, że informacje o składzie chemicznym, kolorze i kształcie można porównać dla każdego obiektu i najtrudniejsze do wyeliminowania wady, takie jak ogonki jagód, mogą być rozpoznawane i odrzucane za pomocą strumienia powietrza.

CIT®  niezawodnie rozpoznaje fragmenty łupin orzecha, umożliwiając ich usuwane przez strumień powietrza.

Kamery RGB o wysokiej rozdzielczości niezawodnie identyfikują różnice w rozmiarze oraz wady kolorystyczne i odrzucają je (np. usuwanie frytek krótszych lub z wadami).


SYSTEM SZYBKICH ZAWORÓW DYSZ POWIETRZNYCH

Obiekty są odrzucane za pomocą precyzyjnie kontrolowanych strumieni powietrza. Dysze są aktywowane za pomocą ultraszybkich zaworów magnetycznych, którymi można sterować co do milisekundy. Większość wad można precyzyjnie usunąć z w ponad 50% zanieczyszczonego przychodzącego strumienia produktu za pomocą tylko jednego przejścia. Ilość aktywowanych zaworów można dobrać w zależności od wielkości obiektów w strumieniu produktów.


Safeguard Drop Gate System

Technologia Klap Safeguard upuszcza grawitacyjnie ciała obce przez klapy uchylne. Brak stosowania aktywnego mechanicznego kontaktu, czy też sprężonego powietrza w celu usunięcia ciał obcych ze strumienia produktu, gwarantuje najwyższą skuteczność procesu. Krytyczne (lub niebezpieczne) obce materiały, takie jak potłuczone szklane butelki, gryzonie, tworzywa sztuczne itd, nie mają już możliwości przedostania się na linię technologiczną lub dostania się do finalnego produktu dla klienta. Trudne przedmioty, takie jak duże lub ciężkie kamienie, patyki lub części metalowe oraz bardzo lekkie części, takie jak folia z tworzywa sztucznego, tektura i papier są usuwane ze zdecydowanie wyższą skutecznością w porównaiu do usuwania ich za pomocą strumienia powietrza. W zależności od wielkości i lokalizacji obcych materiałów, system automatycznie otwiera jedną lub wiele szybkich bramek.
MACHINES