Loading...

ZIEMNIAKI

Insort zbudował silny wizerunek w przetwórstwie ziemniaczanym.

Uszkodzenia :: Wady kolorystyczne :: Ciała obce :: Cukry redukujące

Systemy CIT® i Safeguard Rejection wyznaczają nowe trendy w eliminacji ciał obcych na początku i na końcu procesu produkcyjnego. Jedynie my jesteśmy w stanie rozpoznać chemiczne wady ziemniaka, takie jak cukry redukujące, czy szklistość ziemniaka. W połączeniu z kolorową kamerą wysokiej rozdzielczości nasz system jest w stanie rozpoznać nawet najmniejsze wady po obu stronach produktu. Wydajność obieraczek parowych może być sterowana ilością skórek lub suchej masy, minimalizując straty i maksymalizując proces produkcji. Wszystko w sposób w pełni zautomatyzowany!


MEDIA


MACHINES